Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα Φυσικού Αερίου

per person /
$

Free

Home Courses

Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα Φυσικού Αερίου

Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα Φυσικού Αερίου

Teacher

Γραμματεία Προγράμματος

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Το πρόγραμμα είναι μια δωρεά του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ)

και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν στους επιλεγέντες υποψήφιους

Δομή του Προγράμματος

Η δομή του Προγράμματος είναι σπονδυλωτή και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων έμπειρων αλλά και αρχαρίων ενδιαφερομένων, μέσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα έχει τις ακόλουθες πέντε (5) θεματικές ενότητες. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για όλο το Πρόγραμμα, για ενότητες του προγράμματος.

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ως εξής:

(α) Θεωρητική εκπαίδευση: 10 εβδομάδες επί 4 ώρες ανά εβδομάδα και ανά ενότητα

Χρονοδιάγραμμα: από 21-10-2019 έως 22-12-2019 και από 8-1-2019 έως 14-1-2020

 

(β) Εργαστηριακή εκπαίδευση: 20 εβδομάδες επί 3 ώρες ανά εβδομάδα και ανά ενότητα

Χρονοδιάγραμμα: από 20-1-2020 έως 21-6-2020.

 

Για τους αρχάριους εκπαιδευόμενους θα πραγματοποιηθούν ειδικά πρόσθετα εισαγωγικά σεμινάρια κατά το διάστημα από 30-09-2019 έως 13-10-2019.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά την επιλογή των υποψηφίων.

Υποβολή αιτήσεων έως Τετάρτη 25/09/2019

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε pdf Τίτλοι σπουδών (απολυτήριο, πτυχίο, MSc, PhD κλπ.).

Για φοιτητές ΑΕΙ συνυποβάλλεται βεβαίωση σπουδών για το τμήμα και το έτος στο οποίο φοιτούν.

 

Price : Free

Typology : Τρέχοντα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

κ. Α. Μουτζούρογλου
τηλ.: 2510 462129
e-mail: tap@teiemt.gr