Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα Φυσικού Αερίου

per person /
$

Free

Home Courses

Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα Φυσικού Αερίου

Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα Φυσικού Αερίου

Teacher

Γραμματεία Προγράμματος

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Το πρόγραμμα είναι μια δωρεά του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ)

και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν στους επιλεγέντες υποψήφιους

Δομή του Προγράμματος

Η δομή του Προγράμματος είναι σπονδυλωτή και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων έμπειρων αλλά και αρχαρίων ενδιαφερομένων, μέσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα έχει τις ακόλουθες πέντε (5) θεματικές ενότητες. Κάθε ενότητα έχει 6 υποενότητες. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για όλο το Πρόγραμμα, για ενότητες του προγράμματος, ή ακόμη και για μεμονωμένες υποενότητες.

 

Κατά το ακαδημαικό έτος 2018-2019, το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ως εξής:

(α) Θεωρητική εκπαίδευση: 10 εβδομάδες επί 4 ώρες ανά εβδομάδα και ανά ενότητα

Χρονοδιάγραμμα: από 15-10-2018 έως 9-12-2018 και από 7-1-2019 έως 20-1-2019

 

(β) Εργαστηριακή εκπαίδευση: 20 εβδομάδες επί 3 ώρες ανά εβδομάδα και ανά ενότητα

Χρονοδιάγραμμα: από 21-1-2019 έως 21-4-2019 και από 6-5-2019 έως 23-6-2019

 

Για τους αρχάριους εκπαιδευόμενους θα πραγματοποιηθούν ειδικά πρόσθετα εισαγωγικά σεμινάρια κατά το διάστημα από 1-10-2018 έως 14-10-2018.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά την επιλογή των υποψηφίων.

Υποβολή αιτήσεων έως Κυριακή 23/09/2018

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε pdf Τίτλοι σπουδών (απολυτήριο, πτυχίο, MSc, PhD κλπ.).

Για φοιτητές ΑΕΙ συνυποβάλλεται βεβαίωση σπουδών για το τμήμα και το έτος στο οποίο φοιτούν.

Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο Φυσικού Αερίου

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία ώστε να υποβάλετε την αίτησή συμμετοχής στο σεμινάριο
 • Στοιχεία υποψηφίου

 • Επιλογή ενοτήτων

  Επιλέξτε τις ενότητες και υποενότητες που σας ενδιαφέρουν ή επιλέξτε το κουτάκι "Όλο το πρόγραμμα". Εάν σας ενδιαφέρει όλη η ενότητα δε χρειάζεται να επιλέξετε τις υποενότητες.

 • Επισυνάψτε το βιογραφικό σας. Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε σχετικές πληροφορίες οι οποίες να υποστηρίζουν την υποψηφιότητά σας π.χ. εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, δεξιότητες, διακρίσεις κλπ.

  Drop files here or
 • Επισυνάψτε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (πτυχία, απολυτήριο κλπ)

  Drop files here or
 • Επιλέξτε τα κατάλληλα
 • Επιλέξτε το ανώτερο που διαθέτετε από τα κάτωθι
 • Περιγράψτε γιατί θέλετε να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα

   

Price : Free

Typology : Τρέχοντα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

κ. Α. Μουτζούρογλου
τηλ.: 2510 462129
e-mail: tap@teiemt.gr