Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

per person /
$

Free

Home Courses

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Teacher

Γραμματεία Προγράμματος

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Περιγραφή του Προγράμματος

Ομάδα στόχο

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, είναι μια διαδικασία διαμόρφωσης ενός παγκόσμιου πληθυσμού, που να είναι ενημερωμένος και να ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τα προβλήματα του.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα είναι μια διαδικασία ενστερνισμού αξιών, στην οποία ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να φέρει στην επιφάνεια τις διάσπαρτες γνώσεις των εκπαιδευομένων. Να τις συγκροτήσει, σε ένα ενιαίο σύστημα γνώσεων και να τις αξιοποιήσει προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής αγωγής. Επιτυγχάνοντας έτσι τη διαμόρφωση θετικής στάσης και ευνοϊκής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος

 

Υποβολή αιτήσεων ανοιχτή

  • Στοιχεία υποψηφίου

  • Μπορείτε να επιλέξετε 1 ή και περισσότερα προγράμματα πατώντας το πλήκτρο Ctrl και επιλέγοντας με το ποντίκι τα επιθυμητά προγράμματα
  • Επισυνάψτε το βιογραφικό σας.

    Drop files here or

Price : Free

Typology : Τρέχοντα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

κ. Α. Θυσιάδου - Μ. Ρούσση
τηλ.: 2510 462261
e-mail: kedivim@teiemt.gr
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Δημ. Μαρμάνης, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Μηχανικών Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
email: environment@teiemt.gr