ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Home

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Πρόεδρος

Αθανάσιος Μητρόπουλος

amitrop@teiemt.gr

Διευθυντής

Αύγουστος Τσινάκος

tsinakos@teiemt.gr

Μέλη Συμβουλίου

Μιχαήλ Πιπιλιαγκόπουλος

m_pipil@teiemt.gr

Νικόλαος Κόκκινος

nck@teiemt.gr

Σπυρίδων Τσιφτσής

stsiftsis@teiemt.gr