Επιστήμες της Αγωγής Ι

per person /
$

Free

Home Courses

Επιστήμες της Αγωγής Ι

Επιστήμες της Αγωγής Ι

Teacher

Γραμματεία Προγράμματος

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Περιγραφή του Προγράμματος

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η διασφάλιση της δυνατότητας των εκπαιδευομένων να μάθουν τον τρόπο που θα τους οδηγήσει στο να κάνουν τους μαθητές τους να εμπεδώσουν έννοιες που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.
Ειδικότερα, η παροχή εξειδικευμένων διδακτικών γνώσεων μέσω καινοτόμων διαδικασιών, τεχνικών και μεθόδων σχετικά με την ανάδειξη νέων ερευνητικών τομέων στη διδακτική με τη χρήση τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, την υψηλού επιπέδου γνώση σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας και την προετοιμασία εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στα αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώepistimesagogis

  • Στοιχεία υποψηφίου

  • Μπορείτε να επιλέξετε 1 ή και περισσότερα προγράμματα πατώντας το πλήκτρο Ctrl και επιλέγοντας με το ποντίκι τα επιθυμητά προγράμματα
  • Επισυνάψτε το βιογραφικό σας.

    Drop files here or

Price : Free

Typology : Μελλοντικά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

κ. Α. Θυσιάδου - Μ. Ρούσση
τηλ.: 2510 462261
e-mail: kedivim@teiemt.gr