Εκπαιδευτική και Ψυχοκοινωνική Φροντίδα Οικογένειας και Παιδιού

per person /
$

Free

Home Courses

Εκπαιδευτική και Ψυχοκοινωνική Φροντίδα Οικογένειας και Παιδιού

Εκπαιδευτική και Ψυχοκοινωνική Φροντίδα Οικογένειας και Παιδιού

Teacher

Γραμματεία Προγράμματος

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Περιγραφή του Προγράμματος

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο αναλυτικό και εμπεριστατωμένο τις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις αναφορικά με τη δυναμική των σχέσεων στην οικογένεια και τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού. Έμφαση δίνεται στην φροντίδα της οικογένειας και του παιδιού υπό το πρίσμα των συνεργατικών προσεγγίσεων και των μοντέλων διαμόρφωσης συμπεριφοράς. Οι μέθοδοι που προτείνονται εστιάζουν στην κατανόηση των σχέσεων και της συμπεριφοράς, στην επικοινωνία, στην διαχείριση των συγκρούσεων, στη συμβουλευτική, την παιδική προστασία, στις μαθησιακές δυσκολίες και στην εξάρτηση και απεξάρτηση του παιδιού από το διαδίκτυο.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

  • Στοιχεία υποψηφίου

  • Μπορείτε να επιλέξετε 1 ή και περισσότερα προγράμματα πατώντας το πλήκτρο Ctrl και επιλέγοντας με το ποντίκι τα επιθυμητά προγράμματα
  • Επισυνάψτε το βιογραφικό σας.

    Drop files here or

Price : Free

Typology : Μελλοντικά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

κ. Α. Θυσιάδου - Μ. Ρούσση
τηλ.: 2510 462261
e-mail: kedivim@teiemt.gr