Μαθηματικά και σύγχρονες εφαρμογές τους

per person /
$

Free

Home Courses

Μαθηματικά και σύγχρονες εφαρμογές τους

Μαθηματικά και σύγχρονες εφαρμογές τους

Teacher

Γραμματεία Προγράμματος

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Περιγραφή του Προγράμματος

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση των μαθηματικών γνώσεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, η παροχή εξειδικευμένων διδακτικών γνώσεων, μέσω καινοτόμων διαδικασιών, τεχνικών και μεθόδων σχετικά με την ανάδειξη νέων ερευνητικών τομέων στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Οι τεχνικές μέθοδοι αποσκοπούν στην αύξηση του ενδιαφέροντος για τα Μαθηματικά, των εν δυνάμει εκπαιδευομένων, αφού διαπιστώνουν ότι αυτά δεν είναι ανεξάρτητα και χωρίς πρακτική εφαρμογή και επίσης συνειδητοποιήσουν ότι σε μικρό χρονικό διάστημα διδάσκονται περισσότερες από μία έννοιες και χρησιμοποιούνται γνώσεις και δεξιότητες, τόσο από τα ίδια τα Μαθηματικά, όσο και από άλλες επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία κ.α.).

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

  • Στοιχεία υποψηφίου

  • Μπορείτε να επιλέξετε 1 ή και περισσότερα προγράμματα πατώντας το πλήκτρο Ctrl και επιλέγοντας με το ποντίκι τα επιθυμητά προγράμματα
  • Επισυνάψτε το βιογραφικό σας.

    Drop files here or

Price : Free

Typology : Μελλοντικά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

κ. Α. Θυσιάδου - Μ. Ρούσση
τηλ.: 2510 462261
e-mail: kedivim@teiemt.gr