Οινοχόος (Sommelier)

per person /
$

Free

Home Courses

Οινοχόος (Sommelier)

Οινοχόος (Sommelier)

Teacher

Γραμματεία Προγράμματος

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Περιγραφή του Προγράμματος

Ο Οινοχόος - Sommelier είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος του τουρισμού με ιδιαίτερες ανάγκες εκπαίδευσης σε γενικές αλλά και ειδικές γνώσεις του κρασιού. Αυστηρά επαγγελματικά είναι το στέλεχος του εστιατορίου ή του ξενοδοχείου, που αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη διαχείριση της κάβας. Είναι υπεύθυνο να συντάσσει τη λίστα κρασιών και να φροντίζει για τη συντήρηση και διαχείρισή τους. Επίσης ο οινοχόος και οι βοηθοί του συμβουλεύουν και προτείνουν κρασί στους πελάτες ανάλογα με το φαγητό που έχουν επιλέξει. Όλα τα παραπάνω απαιτούν φυσικά πολλές γενικές γνώσεις για το κρασί αλλά και πολλές ιδιαίτερες γνώσεις για το κρασί της χώρας που εργάζονται. Το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΤΕΙ ΑΜΘ και το Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ ΑΜΘ χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει, πρωτοπορούν και δημιουργούν μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων που συνδυάζουν θεωρητική και πρακτική εφαρμογή σε θέματα της σύγχρονης οινοτεχνίας αλλά και μύησης στην τέχνη της δοκιμασίας του κρασιού, που στόχος τους είναι η κατάρτιση στελεχών που μπορούν να ανταποκριθούν επάξια σε επιχειρήσεις του χώρου.

Κόστος συμμετοχής ανά εκπαιδευόμενο: 550€

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 μήνες

Δομή του Προγράμματος

Α’ θεματική ενότητα

Στην Α΄ ενότητα περιλαμβάνονται η ιστορική αναδρομή στη διάδοση του αμπελιού και της εμφάνισης του κρασιού, η σύγχρονη ελληνική οινική πραγματικότητα με την παρουσίαση των χαρακτηριστικών των κυριότερων ελληνικών και ξένων ποικιλιών αμπέλου, βασικά στοιχεία αμπελοκαλλιέργειας, καθώς και οι βασικές αρχές της οινοποιητικής τέχνης, ξεκινώντας από την πορεία ωρίμανσης των σταφυλιών, τον προσδιορισμό του χρόνου συγκομιδής των σταφυλιών, αλλά και την παρουσίαση του τρόπου οινοποίησης των κυριότερων τύπου οίνου ( λευκή – ερυθρή και ερυθρωπή οινοποίηση, αλλά και ειδικές τεχνικές οινοποίησης : αφρώδεις οίνοι, γλυκοί οίνοι). Η θεματική ενότητα ολοκληρώνεται με την μικροβιολογία του οίνου (αλκοολική και μηλογαλακτική ζύμωση) και την χρήση του βαρελιού στην οινοποίηση.

Β’ θεματική ενότητα

Στη Β’ ενότητα περιλαμβάνονται η τυποποίηση των οίνων (παρουσίαση των υλικών συσκευασίας), η περιγραφή των ιδανικών συνθηκών συντήρησης των οίνων, το νομοθετικό πλαίσιο (ελληνικό και ευρωπαϊκό) που ορίζει την κατάταξη των οίνων με βάση την νομοθεσία, αλλά και οι υποχρεωτικές ή/και προαιρετικές ενδείξεις που πρέπει ή/και μπορούν να αναγράφονται στην ετικέτα του οίνου. Ακολούθως, παρουσιάζεται η τέχνη της δοκιμασίας του κρασιού, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το χρώμα, το άρωμα και την γεύση του οίνου, της γευστικής ισορροπίας και της αλληλεπίδρασης των γεύσεων, αλλά και του λεξιλογίου που χρησιμοποιείται για την περιγραφή του οργανοληπτικού προφίλ ενός οίνου.  Η Β’ θεματική ενότητα ολοκληρώνεται με την τεχνική του σερβιρίσματος του κρασιού, την ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος των κρασιών, την τεχνική της μετάγγισης των κρασιών (πότε και γιατί γίνεται) και τους βασικούς κανόνες συνδυασμού κρασιού με φαγητό.

Οι Α & Β θεματικές ενότητες ολοκληρώνονται με μια διήμερη συνάντηση των καταρτιζόμενων με τους διδάσκοντες του προγράμματος, όπου την πρώτη μέρα θα γίνει πρακτική εφαρμογή των βασικών οινοποιητικών τεχνικών και κατεργασιών στα υπερσύγχρονα Εργαστήρια του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών στη Δράμα και την επόμενη μέρα θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε οινοποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής  (wine tour) όπου το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην οργανοληπτική αξιολόγηση των οίνων, με την δοκιμή διαφόρων τύπου οίνου και την καταγραφή και ερμηνεία της γευστικής αξιολόγησης.

Αναλυτική παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων :

Α’ θεματική ενότητα

1.Εισαγωγή – Ιστορική Αναδρομή στη διάδοση του αμπελιού και της εμφάνισης του κρασιού (5 διδακτικές ώρες)

 1. Το ελληνικό κρασί.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ελληνικές ποικιλίες αμπέλου (8 διδακτικές ώρες)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Ξένες ποικιλίες αμπέλου που καλλιεργούνται στην Ελλάδα (8 διδακτικές ώρες)

 1. Καλλιέργεια και ποικιλία του αμπελιού

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Άμπελος – Μορφολογία της αμπέλου – Κύκλος βλάστησης (8 διδακτικές ώρες)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Εγκατάσταση του αμπελώνα - Καλλιέργεια της αμπέλου (κλάδεμα – λίπανση – καλλιέργεια – ασθένειες) (8 διδακτικές ώρες)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Παράγοντες που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του κρασιού  –  Terroir (3 διδακτικές ώρες)

 

 1. Παραγωγή του κρασιού

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1– Πορεία ωρίμανσης των σταφυλιών – ο χρόνος συγκομιδής των σταφυλιών (4 διδακτικές ώρες)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Παραγωγή λευκού  - ερυθρού – ροζέ – αφρώδη – γλυκού οίνου (12 διδακτικές ώρες)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 -  Αλκοολική ζύμωση – Μηλογαλακτική ζύμωση – Βαρέλι (4 διδακτικές ώρες)

 1. Τυποποίηση οίνων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1– Υλικά συσκευασίας (6 διδακτικές ώρες)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2– Ιδανικές συνθήκες συντήρησης (3 διδακτικές ώρες)

 1. Νομοθεσία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1– Κατηγορίες κρασιών με βάση την νομοθεσία (3 διδακτικές ώρες)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2– Η ετικέτα του κρασιού (3 διδακτικές ώρες)

 1. Η τέχνη της δοκιμασίας του κρασιού

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1– Χρώμα – άρωμα – γεύση (6 διδακτικές ώρες)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2– Γευστική ισορροπία – αλληλεπίδραση των γεύσεων (4 διδακτικές ώρες)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3– Ποτήρι γευστικής δοκιμής (3 διδακτικές ώρες)

8.Σερβίρισμα του κρασιού

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1– Θερμοκρασία σερβιρίσματος διαφορετικών κρασιών (3 διδακτικές ώρες)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2– Μετάγγιση κρασιών (3 διδακτικές ώρες)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3– Βασικοί κανόνες συνδυασμού κρασιού με φαγητό (10 διδακτικές ώρες)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ως πρακτική άσκηση - εργαστηριακή εκπαίδευση είναι η πρακτική εφαρμογή των βασικών οινοποιητικών τεχνικών και κατεργασιών στα Εργαστήρια του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ ΑΜΘ και οι επισκέψεις σε οινοποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής  (wine tour) όπου θα διεξαχθεί θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην οργανοληπτική αξιολόγηση των οίνων, με τη δοκιμή διαφόρων τύπου οίνου και την καταγραφή και ερμηνεία της γευστικής αξιολόγησης. (9 διδακτικές ώρες)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τα μαθήματα του προγράμματος γίνονται διαδικτυακά εκτός από την πρακτική άσκηση (εργαστήριο) στο τέλος του προγράμματος που απαιτεί τη φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου.

Κόστος Συμμετοχής

Τίτλος Προγράμματος Διάρκεια
(μήνες)
Δίδακτρα
(σε δόσεις)
Αριθμός
δόσεων
Ποσό
δόσης
Δίδακτρα
(εφάπαξ)
ΟΙΝΟΧΟΟΣ  (SOMMELIER) 3 550,00 Ευρώ 2 275,00 Ευρώ 500,00 Ευρώ

Εκπτωτική Πολιτική

Το πρόγραμμα, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ομάδα Α: Έκπτωση 15%

 • Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)
 • Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες
 • Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ

Ομάδα Β: Έκπτωση 15%

 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια

Ομάδα Γ: Έκπτωση 15%

 • Φοιτητές και Απόφοιτοι Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών.

Ομάδα Δ: Έκπτωση 15%

 •     Άνεργοι
 •     Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
 •     ΑμεΑ
 •     Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα  κάτω από 15.000 ευρώ

Εταιρική Εκπτωτική Πολιτική

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε πρόγραμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης του ίδιου εκπαιδευτικού κύκλουπέντε ατόμων και άνω οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 15% σε κάθε εκπαιδευόμενο. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας customized προγραμμάτων και προσαρμογής των διδάκτρων σε περιπτώσεις ομαδικών εγγραφών εργαζομένων έπειτα από συμφωνία με την εταιρεία ή τον φορέα.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εκπτωτικές κατηγορίες, όπως και η έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής  των διδάκτρων δε λειτουργούν συνδυαστικά μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, αν κάποιος/α εκπαιδευόμενος/η εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του.

Όροι χορήγησης εκπτώσεων

Προκειμένου να εγκριθεί η έκπτωση διδάκτρων για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει:

 1. Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει την σχετική αίτηση συμμετοχήςστο πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει και αυτή να έχει γίνει αποδεκτήαπό την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων.
 2. Ο ενδιαφερόμενος να έχει στείλει στη Γραμματεία συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου (1599/1986)στην οποία να αναφέρει την ομάδα έκπτωσης στην οποία εντάσσεται (Α, Β, Γ, Δ ) (υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης θα λάβουν στο email τους όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση στα προγράμματα από τη Γραμματεία). Η Υπεύθυνη Δήλωση υποκαθιστά την αποστολή των  δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης, ωστόσο ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξή του σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες εφόσον ζητηθούν από τη Γραμματεία του Προγράμματος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Εφόσον το πρόγραμμα ολοκληρωθεί με επιτυχία απονέμεται πιστοποιητικό το οποίο αντιστοιχεί σε 4,5 ECTS. Υπεύθυνος για την άρτια διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ο οποίος βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Σε περιπτώσεις όπου κάποιος παρακολούθησε αλλά δεν ολοκλήρωσε το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης για τις διδακτικές ενότητες που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς με τα αντίστοιχα ECTS.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή του προγράμματος ορίζεται στα 10 άτομα ενώ ο μέγιστος στα 30 άτομα.

Αιτήσεις ανοιχτές

 • Στοιχεία υποψηφίου

 • Μπορείτε να επιλέξετε 1 ή και περισσότερα προγράμματα πατώντας το πλήκτρο Ctrl και επιλέγοντας με το ποντίκι τα επιθυμητά προγράμματα
 • Επισυνάψτε το βιογραφικό σας.

  Drop files here or

Price : Free

Typology : Μελλοντικά Τρέχοντα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

κ. Α. Θυσιάδου - Μ. Ρούσση
τηλ.: 2510 462261
e-mail: kedivim@teiemt.gr
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Δρ. Δημ. Καζιόλας, Πρόεδρος Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ ΑΜΘ
e-mail: dnkazio@teiemt.gr, dnkazio@yahoo.gr