Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές στο πρόγραμμα “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία”

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΤΕΙ ΑΜΘ με τίτλο: “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία”, προσκαλούνται οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΤΕΙ ΑΜΘ να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου. Αιτήσεις ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές μέχρι τις 25/03/2019 και θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς (ΚΕΔΙΒΙΜ, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αγ. Λουκάς, 65404, Καβάλα, Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης) ή στο e-mail: kedivim@teiemt.gr με την ένδειξη “Αίτηση ενδιαφέροντος εκπαιδευτή για το Έργο:”Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία””. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο http://kedivim.teiemt.gr/wp-content/uploads/2019/03/aitisiproslipsisPerivalon2019.pdf.