Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κάλυψη της παρακάτω προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Θέματα Φυσικού Αερίου

Α) ΓΕΝΙΚΑ

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ(€), ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 7657.26€
ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ(€) 1838,74€
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ/ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ 80262
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘ.Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11-12-2018, ΏΡΑ 14:00
 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ», ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2510 462 129
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΜΘ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΘ. ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΑΦΗΣ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2510 462 230

Β) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει των κάτωθι εξοπλισμό:

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ KIT ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ELEGOO UPGRADED 37 IN 1 SENSOR MODULES KIT  

10

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ-ΑΕΡΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ-ΠΑΡΟΧΩΝ:ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ SEAFLO 2.8 BAR 1.0 GPM DIAPHRAGM PUMP, ΑΝΛΤΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ wwb 500 31 LT/MIN 12V ΕΞΟΔΟΣ 31LT/MIN, ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 12V 1.8-EVAL 03834-12  

 

3

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ:ΜΟΝΤΕΛΟ TE1250-001F SAUTER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  

1