Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές στο πρόγραμμα “ΟΙΝΟΧΟΟΣ – SOMMELIER”

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΤΕΙ ΑΜΘ με τίτλο: “ΟΙΝΟΧΟΟΣ – SOMMELIER”, προσκαλούνται οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΤΕΙ ΑΜΘ να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου.

Αιτήσεις ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές μέχρι τις 28/02/2019 και θα πρέπει να αποστέλλονται στο e-mail: kedivim@teiemt.gr με την ένδειξη “Αίτηση ενδιαφέροντος εκπαιδευτή για το Έργο: “ΟΙΝΟΧΟΟΣ – SOMMELIER””. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο http://kedivim.teiemt.gr/wp-content/uploads/2019/02/prosklisiSommelier.pdf